ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบบเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบบเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย)

แจ้งเปลี่ยนวันจ่าย วัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ) หน่วยเบิกที่รับวัสดุเดือนละครั้ง

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน แจ้งเปลี่ยนวันจ่าย วัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ) หน่วยเบิกที่รับวัสดุเดือนละครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563

1. บันทึกข้อความแจ้ง

2. หน่วยงานที่ตั้ง

3. ทะเบียนรายชื่อครุภัณฑ์

4. แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ pdf

5. แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ excel

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลม จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่า 30,000.- บาท
จาก คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

ผู้มีอุปการคุณ กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ แอลลกอออล์ฆ่าเชื้อ เพื่อร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา
จาก กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว