ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ)

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบบเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบบเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย)

แจ้งเปลี่ยนวันจ่าย วัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ) หน่วยเบิกที่รับวัสดุเดือนละครั้ง

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน แจ้งเปลี่ยนวันจ่าย วัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ) หน่วยเบิกที่รับวัสดุเดือนละครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563

1. บันทึกข้อความแจ้ง

2. หน่วยงานที่ตั้ง

3. ทะเบียนรายชื่อครุภัณฑ์

4. แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ pdf

5. แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ excel

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลม จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่า 30,000.- บาท
จาก คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว