ประกวดราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.