ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กแบบลำเลียงทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.