ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ)

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.