ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องดึงคอดึงหลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้)

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.