ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน)

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.