ผู้มีอุปการคุณ กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ แอลลกอออล์ฆ่าเชื้อ เพื่อร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา
จาก กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.