ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลม จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่า 30,000.- บาท
จาก คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.