ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สารหนืด)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด)

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.