ผู้มีอุปการคุณ หจก.บ้านอุปกรณ์การแพทย์(สาขาภูเขียว)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ อุปกรณ์การแพทย์
จาก หจก.บ้านอุปกรณ์การแพทย์(สาขาภูเขียว)

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.