ผู้มีอุปการคุณ คุณวิทยา สารินทร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ อุปกรณ์การแพทย์
จาก คุณวิทยา สารินทร์

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.