ผู้มีอุปการคุณ คุณยอดทอง แก้วทุม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ เงินจำนวน 10,000.- บาท
จาก คุณยอดทอง แก้วทุม

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.