ผู้มีอุปการคุณ ธนาคาร TISCO บริการทางการเงิน (บริษัท ไฮเวย์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ถุงผ้า
จาก ธนาคาร TISCO บริการทางการเงิน (บริษัท ไฮเวย์ จำกัด)
คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.