ผู้มีอุปการคุณ คุณมาลัย สุขสวัสดิ์


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบ เงินจำนวน 20,000.- บาท จากคุณมาลัย สุขสวัสดิ์
คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.