ผู้มีอุปการคุณ คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง เป็นเงิน 32,000.- บาท
จาก คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

This entry was posted in ผู้มีอุปการคุณ. Bookmark the permalink.