ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.