Category Archives: ข่าวประกาศ

แจ้งเปลี่ยนวันจ่าย วัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ) หน่วยเบิกที่รับวัสดุเดือนละครั้ง

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน แจ้งเปลี่ยนวันจ่าย วัสดุทั่วไป (วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ) หน่วยเบิกที่รับวัสดุเดือนละครั้ง

สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563

1. บันทึกข้อความแจ้ง 2. หน่วยงานที่ตั้ง … Continue reading

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แจ้งปิดคลังคลังวัสดุการแพทย์ และ คลังวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน แจ้งปิดคลังคลังวัสดุการแพทย์ และ คลังวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ … Continue reading

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)