Category Archives: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องดึงคอดึงหลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องดึงคอดึงหลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้)

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สารหนืด)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สารหนืด)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Piperacillin 4 g and Tazobactam 500 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Piperacillin 4 g and Tazobactam 500 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)