Author Archives: ณฐกร ประยูรชาญ

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้มีอุปการคุณ คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงพย … Continue reading

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 … Continue reading

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 … Continue reading

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 … Continue reading

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้มีอุปการคุณ คุณเกตุศิริ นิลโอโล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลภูเข … Continue reading

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ คุณเกตุศิริ นิลโอโล

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. … Continue reading

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

Posted in รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) | ปิดความเห็น บน รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562