ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

  1. โครงการจ้างเหมาบริการบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปทำลาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | Leave a comment

-ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

-ร่าง- ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน -ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า สำหรับให้บริการผู้ป่วย

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า สำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า สำหรับให้บริการผู้ป่วย

ประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผาทำลาย

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย