ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่โครงการ 62047295415
วิธีการ เฉพาะเจาะจง
ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ Pdf.
Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | Leave a comment

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 2 รายการ
1. รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P620500030396
ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน จำนวน 3 เครื่อง
งบประมาณ1,260,000.00 บาท
2.รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างP62050003044
ชื่อโครงการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
งบประมาณ (บาท)390,000.00 บาท
คาดว่าจะประกาศ (เดือน/ปี)06/2562
ลงวันที่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบเอกสาร

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่โครงการ 62027279866
วิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นเป็นหนึ่งกรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 1,404,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ชื่อโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
เลขที่โครงการ 62037072665
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดบริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด
ราคาที่เสนอ722,000.- (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ14 มีนาคม 2562
ไฟล์แนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
เลขที่โครงการ 62037234418
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,440,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ 14 มีนาคม 2562
ไฟล์แนบประกาศ ประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตาราง บก06
Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

>>> บันทึกขอเผยแพร่
>>> รายงาน

Posted in รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
เลขที่โครงการ 62037072665
วิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 722,000.- บาท. (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ ประกาศ ประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก
ตาราง บก06
Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

>>> บันทึกขอเผยแพร่
>>> รายงาน

Posted in รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

>>> บันทึกขอเผยแพร่
>>> รายงาน

Posted in รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

>>> บันทึกขอเผยแพร่
>>> รายงาน

Posted in รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน รายงานการดำเนินการ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561