ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

  1. โครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า สำหรับให้บริการผู้ป่วย
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

  1. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

  1. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อไปเผา
  2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ทุกท่าน

                   ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการวงเงิน 5,752,799.28 บาท) ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  จึงขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนคำขอ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5  เวลา 14.30-16.30 น.  ทั้งนี้ให้ส่งรายการครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 28  มิถุนายน  2562 ได้ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ https://joo.gl/x3oL

                   จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมจัดทำแผนคำของบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง
เลขที่โครงการ 62067192636
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 900,000.00 (บาท)
วันที่ประกาศ12 มิถุนายน 2562
ไฟล์แนบ1. ประกาศ ประกวดราคา / เอกสารประกวดราคา
2. รายละเอียดคุณลักษณะ
3. ตาราง บก06
Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่โครงการ 62047295415
วิธีการ เฉพาะเจาะจง
ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ Pdf.
Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 2 รายการ
1. รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P620500030396
ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน จำนวน 3 เครื่อง
งบประมาณ1,260,000.00 บาท
2.รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างP62050003044
ชื่อโครงการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
งบประมาณ (บาท)390,000.00 บาท
คาดว่าจะประกาศ (เดือน/ปี)06/2562
ลงวันที่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบเอกสาร

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่โครงการ 62027279866
วิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นเป็นหนึ่งกรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 1,404,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ชื่อโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
เลขที่โครงการ 62037072665
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดบริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด
ราคาที่เสนอ722,000.- (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ14 มีนาคม 2562
ไฟล์แนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
เลขที่โครงการ 62037234418
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,440,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ 14 มีนาคม 2562
ไฟล์แนบประกาศ ประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตาราง บก06
Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง