ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ปละการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ปละการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | Leave a comment

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

Posted in รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) | ปิดความเห็น บน รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted in ข่าวประกาศ | ปิดความเห็น บน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Ceftazidine 1 g. powder for solution injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Ceftazidine 1 g. powder for solution injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Hydralazine HCI tablet 50 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Hydralazine HCI tablet 50 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

Posted in รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) | ปิดความเห็น บน รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ราคาซื้อNeutral Premixed of 30% Soluble Insulin 70% Isophane Insulin 100 IU/ ml. x 3 ml. Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ราคาซื้อNeutral Premixed of 30% Soluble Insulin 70% Isophane Insulin 100 IU/ ml. x 3 ml. Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 0.9% Injection in 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 0.9% Injection in 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 0.9% Injection in 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 0.9% Injection in 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)