ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลม จำนวน 5 ชุด รวมมูลค่า 30,000.- บาท
จาก คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ คุณเชวงศักดิ์ เร่งไพบลูย์วงษ์ และครอบครัว

ผู้มีอุปการคุณ กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ แอลลกอออล์ฆ่าเชื้อ เพื่อร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา
จาก กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ กลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้มีอุปการคุณ คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
รับมอบ เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง เป็นเงิน 32,000.- บาท
จาก คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

Posted in ผู้มีอุปการคุณ | ปิดความเห็น บน ผู้มีอุปการคุณ คุณดุสิต – คุณเพลินพุฒ เพชรล้ำ

ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

มีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศประกวดราคา | ปิดความเห็น บน ประกวดราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สารหนืด)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารหนืด)

Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปิดความเห็น บน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สารหนืด)